שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > מה זאת אהבה? - הרב חן חלמיש

מה זאת אהבה? - הרב חן חלמיש

לצערנו קורה לא פעם כי אנשים מדברים זה עם זה באותם מושגים ומונחים, אך מתברר כי כוונתם אינם שווה. הנה, שני אנשים מדברים על אהבה אך האחד מתכוון לתאות בשר והשני לאהבת הלב (ובהקשר זה ראה חוברת חדשה בהוצאת 'ראש יהודי').

כך אירע גם בבירור התורני שלנו בסוגיית "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". הדברים אמורים כלפי שלושה מרכיבים בספור אהבה זה: ספור המסגרת, מהי אהבה ותפקידם של בני הזוג. נבאר את הדברים, ב"ה.

ראשית, יש להבין כי באופן הבסיסי ביותר, ולא נוכל לוותר כי הוא זה על הגדרה זו, אין כאן שני צדדים. אין אנו בעל ואשה, אלא כולנו בני איש אחד אנחנו, בנים לאבינו שבשמים ובארץ. השמות השונים של הסקטורים השונים (הנקראים בפי הרב קוק "שמות הבעלים") נועדו מבחינתנו אך ורק לצורך הדבור החופשי, שלא נתבלבל למי כוונתנו. כך במשל על חלקי העם כבני זוג עלינו לזכור, כי בשונה מבני זוג אשר כלפיהם ניתן להעלות על הדעת גירושין, ח"ו, בין חלקי העם השונים לא יעלה על הדעת פתרון כזה (אורות התחיה כ), וראוי, אם כן, שלא להעלות אסוציאציות שליליות ממשל כזה. על כגון זה אולי אמרו חז"ל: "דייך מאיר, אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח".

שנית, אין לבלבל בין אהבה לבין מעשי אהבה. אהבה הינה עמדה נפשית-רוחנית העומדת בתשתיתה של מערכת היחסים ואינה נמדדת בכל רגע על פי המעשים והביטויים. איננו מתרשמים מזוג שכל הזמן מתגפף ואיננו נלחצים מזוג שלא מגיע לביטויי אהבה מידיים. אנו יודעים, כי עלינו לטפל בשורש היחסים והשייכות הפנימית ביניהם ולאחר מכן, בלא לוותר על שלב זה, אך לא להקדים את הטיפול בו, עלינו לטפל בצורך לבטא במערכת התנהגותית תקינה את השייכות הפנימית הזו. מאד נעים לאהוב כשהכל טוב ובני הזוג מתנהגים כ"כ יפה איש לחבירו. אך מיבחנה של האהבה הוא דווקא בעת שהאחד נמצא מסוגר ומתוסכל, שאין בו עוד כח להעניק אהבה ואולי אף גרוע מכך. אהבה שמקורה בעובדת היותנו כולם בנים לעם סגולה אשר בחר בנו מכל העמים, נותנת כי עלינו לאהוב זה את זה בכל מצב!!! הלא כך כתב הרב הרואה למרחקים: "אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסבתה האמונה הפנימית בשורש האלהי שלה להיות מתעוררת בלב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יֵראו בכל תוקף ועז,- להבחין שעם כל זה כח ישראל גדול הוא ועצום לאלהיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא ג"כ בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאד...בגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עז חייו, את הטוב האלהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסניגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים, ההולכים קדורנית בזעפם העגום.והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כח מעורר לחן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה" (אורות עמ' קמח-ט). אם תסכול עמוק הנובע מכוחן של שאיפות גדולות לאמונה עמוקה ומבוררת, בעוד זו לא נמצאת אף בתופשי התורה, הוא אשר גורם לו להתנהג בצורה כזו, על אחת כמה וכמה שעלינו לאהבו ולקרבו לתורה שהוא כה צמא לה, אלא שבינתיים הוא "מושך בצמות".

אך השלישית חמורה יותר. אם אכן נאמר לה כי "אם לא תדע למלא את תפקידה ולא תצליח להעביר לבעלה עומק הערכים המנחים אותה, בעלה ייהפך למשחית ומפלצת", האם יכולה היא לומר לעצמה בביטחון גמור כי המלאכה נעשתה והנה הנה מוכנה לה כשולחן ערוך תורה שיש בה "דברים מסוימים ומבוררים עם גדלם רחבם והיקפם" (מאמר הדור) ?! האם כבר נסולה הדרך  באורה של תורה להניח את דעתם של חוצפני עקבי משיח בתביעתם להבין "איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכללים הרוחניים" (אורות התשובה פ"ד ס"י)?! אין בזה הצדקה להתנהגותו של מאן דהו, אך אנו לא נוכל להיתמם ולשבור כלים רוחניים שעליהם מושתת בית מדרשנו.

אין לנו אלא להוסיף דעת ולהוסיף חיבור, לא אוורירי, אלא מלא באחריות לבירורה של התורה הגואלת ולהנחתה בפני כל בחורינו אשר עולפו בצימאון ומתגוללים בראש כל חוצות ברעבונם לדבר ה', ולא יוכלו דַבֵּר...
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry