שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > והן לא יאמינו לי?! - הרב חן חלמיש

והן לא יאמינו לי?! - הרב חן חלמיש

יש לנו תנועת תשובה! זו עובדה ברורה. אמנם יש לתת את הדעת על השאלה מי הוא זה אשר שב בתשובה, מי עומד מולנו/איתנו?
שאלה זו נוגעת בתפיסת המציאות ובעצם לתפיסת מדרגתו של הדור.
 "מפני שהציור של גדולת האור האלהי הוא גדול מאד בפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבא דמשיחא, במידה כזו שאין להן עדיין הסתגלות איך מנהיגים את החיים המעשיים על פי גודל עליון כזה, באה הכפירה והדילדול הרוחני שדומה לחורבן שאנו רואים אותו בדורנו" (ערפלי טוהר עמ' קלא)
כפי שכבר הזכרנו לא פעם, ציר ההתקדמות של הדורות נוגע לגופה של מערכת היחסים בין ישראל לאלוהים, היא 'דעת אלהים'. בדורות האחרונים, הדור בכללו הינו בעל עומק נשמתי גדול ובעל ציפיות גדולות מאד, אם כי בלתי מודעות בעליל, מצב הגורם לתסכול עמוק, כאשר הללו אינן באות על סיפוקן. הגדרה זו גוזרת שעלינו להכין את עצמנו תוך כדי תנועה לבניינה של תורה גדולה ועמוקה העונה על הצרכים הנשמתיים של הדור. מבחינה זו על כולנו החובה, כאו"א לפי כישרונו, לבנות את התורה הזו שהרב מגדירה כזו "המניחה את הדעת", משום שהיא חושפת כלל רוחני אחד המזין ומקשר את כל הפרטים כולם (אוהת"ש ד י). ממשימה זו לא נימלט! אף אם נשיב בתשובה אנשים רבים בכלים בהם השתמשנו עד היום ונסתפק בכך, גלגל הכפירה ישוב ויתבע את תפקידו. את זאת מבאר לנו הרב במאמרו 'ייסורים ממרקים' ודומיו.

אמנם ישנה קומה נוספת. הרב אומר כי בכל אדם ובכל חברה ובייחוד באומה הישראלית, משמשים שלשה כוחות מרכזיים באישיות הפרטית והציבורית והם: הקודש, הלאומיות והאוניברסליות. אך מקור אחד לשלושתם והוא הקודש העליון. הכוחות הללו קיימים והכרחיים לאומה ולפרט בין אם הם מכירים בכך שמקורם בקודש העליון ובין אם לאו, אלא שמגיעה שעה בה לא ניתן עוד להמשיך ללא קריאת שם ה' על הכוחות כולם, וחיבורם. חיבור זה אינו מוכר אף לאותם הנושאים כרגע את הכוח של הקודש, משום שגילוי המקור של שלשת הכוחות גם יחד נותן תוצאה רוחנית חדשה לגמרי. איננו מבקשים אם כן להעביר גייסות מכוח זה לכוח אחר אלא לתבוע מכל הכוחות גם יחד לגלות את שם ה' אשר עליהם, ולפעול מתוך תודעת דעת אלוהים אמת.

בכל אחד מישראל גנוזה תורה חדשה אשר בגילויה יתחדשו חידושים רבים גם ל'דור האבות'. עלינו להקשיב לקול ה' אשר בהמון זה, משום שבדורות גאולה בייחוד מופיעה תורה חדשה על לוח ליבם של ישראל, וזו מביאה לידי גילוי את חותמם של כל הדורות. אם נתעלם מתורה זו וננסה להשפיע על נשמה כל שהיא, תורה שאינה שלה, היא תחוש בכך ותסתבך בה.

אם כן יש כאן עבודה קשה שבקשות, משום שמחד גיסא עלינו לפתוח בפני אחינו את עולם האמונה, ומאידך גיסא עלינו להיזהר מלדכא את התורה המיוחדת של כל אחד ואחד, בעיקר על פי המערך הכללי של שלושת הכוחות הנ"ל. (בנקודה זו שונה היא ההתבוננות של תנועות התשובה האחרות. הן רואות את כל האמת באמתחתן על כן מתאמצות להביא את אחינו להכיר באמת שלהן. אך אנו מכירים באמת הגנוזה לא רק בכל פרט ופרט אלא בכל תנועת חיים שבאומה והצורך לשאול, לחדש ולגלות אמת אלוהית ייחודית. הבדל זה מביא לידי כך שאנו מאמינים בדור ומתוך כך גם בפרטים, אך התנועות האחרות אינן מדברות כלל על הדור ומאמינות אך ורק בפרטים).

הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry