שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > תנועת התשובה של התורה הגואלת - הרב חן חלמיש

תנועת התשובה של התורה הגואלת - הרב חן חלמיש

בקרב הציבור הדתי לאומי מורגשת תזוזה רבתי סביב תחושת האחריות על ה"חזרה בתשובה". אך יש לשים לב היטב כי תוך כדי תנועה, לא נכרות עצמנו מעץ החיים של בית מדרשה של "התורה הגואלת", כפי שכינה אותה מו"ר הרב צב"י קוק זצ"ל.
הגיע הזמן לשים על השולחן את מגמותיה של תנועת התשובה מבית מדרשה של התורה הגואלת. שונה היא תנועה זו מחברותיה, ועלינו לבחון במה על מנת שניטיב למלא את התפקיד המיוחד לנו בעת הזו. בפינה זו ובע"ה בפינות הבאות ננסה לגעת במאפייניה של תנועת התשובה שלנו.    
ראשית יש לברר מי הם העומדים בפנינו. כשם שעלינו לבחון מי עומד לפנינו בעוד אנו מבקשים לומר דבר תורה, ללמד שיעור, לשאת הרצאה, כך עלינו לבחון לעומק הדברים את עמדתה העקרונית של החברה בכללה, ועמוק מכך – הדור בכללו.
תנועות רבות, בעיקר מתנועת חב"ד, נשמע על ה'ניצוץ היהודי' שאינו זז ממנו בשום מצב. מכאן האהבה העצומה שאנו רוחשים לכל יהודי והדחיפה לקרבו לתורת אמת החקוקה על לוח ליבו. 'ישראל מאמינים בני מאמינים' אינו חידוש של בית מדרשנו, אם כי הוא מודגש מאד בקרבו. עיקר החידוש של בית מדרשנו הוא בהתבוננות הפנימית לתוכיותה של האומה כולה, ולאפיונו של דורנו על ציר התפתחותה של נשמת ישראל והופעת תפקידה בעולמנו. האם ניתן לומר כי מאומה לא השתנה בהדרכת התשובה של התורה מעת היינו מפוזרים בגלות עד תקופתנו בה אנו הופכים לאומה? על כך אומר הרב : "ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים  בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו..." (אג' שעח) עלינו לבחון מהי תכונת הזמן שלנו בכדי לכוון לאמיתתה של תורת אמת. ייתכן שנעשה דברים טובים וחשובים אך ברצוננו לכוון עצמנו לאמיתתה של תורת אמת.
הרב בכתביו מדבר על תהליך של עליית הדורות במובן הכללי, כך שמדור לדור נמסרת ירושה רוחנית ההולכת וגדלה, ומדור לדור הולכת ונבנית מדרגה רוחנית גבוהה יותר, שבדורות מסוימים ובעיקר בדורות של גאולה (אותם מכנה הרב 'זמנים של הרת עולם'), מדרגה זו פורצת ופועלת באנשי הדור, לעיתים אף בניגוד למדרגתם הרוחנית המודעת.
שני תהליכים הפוכים מתקיימים בו זמנית: מחד, תהליך ירידת הדורות - באופן אישי, כך שבעבר נמצאו אנשים בעלי שיעור קומה רוחני גבוה יותר ממה שניתן למצוא בימינו. ומאידך, עליית הדורות – כגמדים על גבי ענקים, המביטים למעשה למרחק רב יותר מקודמיהם.
לפי זה תנועת התשובה של בית מדרשנו יודעת כי העומדים לנגד עיניה מקיימים מורכבות עצומה. גדלות וקטנות גם יחד. והקטנות התודעתית-חיצונית מייסרת ייסורי חנק  את הגדלות הנשמתית-פנימית (ישראל ותחייתו יד).
להשלכת התבוננות זו על דורנו מצאנו שני אפיקים מרכזיים: האמונה ומסירות הנפש. על כך בפעם אחרת, בע"ה.
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry