שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > יום ירושלים – ה'תשס"ח - הרב דני איזק, ראש הישיבה

יום ירושלים – ה'תשס"ח - הרב דני איזק, ראש הישיבה

רצונו העז של דוד לבנות את המקדש, מתואר במזמור קל"ב. כל עוד הוא לא נבנה אין שלוה ומרגוע לדוד.  

"זכור ה' לדוד את כל ענותו". – "שיזכור ה' לדוד את עינוי נפשו אשר טרח למצוא מקום אשר יבנה שם המקדש" (מצודות).


דוד נשבע "אם אבוא באהל ביתי" – "באהל המוכן לבית הראוי למלך".  "אם אעלה על ערש יצועי" – "אין הוא יכול לישון על מיטה המוצעת כפי הראוי לו. וכן אין הוא יכול להיות ישן ולהתענג יותר מההכרח להחיות את נפשו – "אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה". כל זאת "עד אמצא מקום לה" – "עד אשר אדע איה המקום המוכן לבית המקדש" (מצודות).


דוד מקיים בזה את צווי התורה "לשכנו תדרשו" כביאור הרמב"ן: "שתלכו מארץ מרחקים ותשאלו אנה דרך בית ה' ותאמרו איש אל רעהו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב". ומוסיף הרמב"ן את דברי הספרי "תדרשו – דרוש על פי הנביא. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא תלמוד לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה, דרוש ומצא ואח"כ יאמר לך נביא, וכן אתה מוצא בדוד". דוד לא המתין עד שבא אליו נביא, ולמד ממה שכתוב לשכנו תדרשו,

"שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר, זהו שאמר דרוש ומצוא למד להם שלא יגלה ה' סודות על ידי נביאיו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו. אז יערה עליהם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה" (מלבי"ם).


אנו מחוייבים לחפש מרצוננו את בית המקדש. אנו חייבים להתעורר ולעורר על עניין המקדש. אז בעז"ה יתגלה ה' אלינו ונצליח במעשינו בפועל.


לא רק בהתכוננות לבנין צריך להקדים את ההשתדלות שלנו, אלא גם בבנין בפועל צריך קודם את ההתערותא דלתתא.


בספר מלכים (א' ו') מסופר על שלמה שבנה את המקדש בשנת 440 לצאת בנ"י מארץ מצרים. אין אפשרות  לבנות מקדש רק בצורה טכנית, אלא צריכה להיות התאמה פנימית של האומה למקדש. אחרי כל התהליכים הארוכים, שהחלו בימי יהושע והמשכם בתקופת השופטים והמלכת שאול ודוד והעליות והמורדות שבדרך, היינו מסוגלים לבנות את המקדש בתקופת שלמה.


לאחר ששלמה התחיל לבנות את המקדש מרצונו, רק אז מתגלה אליו הקב"ה ואומר לו: " הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם... ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל" . לימוד נוסף שהקב"ה מלמד את שלמה הוא שאסור שהבנין יהפך לטכני, אסור שהעיקר יהיה הצד המעשי והחיצוני. עיקר עבודתנו היא בהליכה בדרך ה' וחוקותיו, אז יש ערך אמיתי ופנימי למקדש. על כן "ושכנתי בתוך בני ישראל", ה' ישרה שכינתו בתוכנו. כאז, כן עתה, צריכים להבין אנו את הכלי שיקבל את אור ה', גם בהכנה הרוחנית וגם בהכנה הממשית של בנין הבית, ואז תשרה השכינה בתוכנו.

הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry