שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > שיעורים

שיעורים

אבן ישראל - הכנה לצבא

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אבן ישראל, שיעור הכנה לצבא
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אבן ישראל, שיעור הכנה לצבא
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אבן ישראל, שיעור הכנה לצבא

אורות הקודש ג

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא ל"ה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
הדממה מבואה לרוח הקודש והכרת ערך הדיבור
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג' פסקא כ'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
שיעור באורות הקודש חלק ג פסקא כ"א
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
יסורים מצרפים דרך הקודש כ"ב, אורות הקודש ג'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג', דרך הקודש, הדיכאון והענוה פסקא כ"ג.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג דרך הקודש פסקא כ"ד
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות הקודש ג' דרך הקודש כ"ה

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות הקודש ג פסקא כ"ו

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש חלק ג פסקא כ"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא כ"ח
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות הקודש חלק ג סוף פסקא כ"ח ותחילת פסקא כ"ט

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא כ"ט עמוד רנ"ג
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא ל
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא ל"ב עמוד רנ"ד.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא לא עמוד רנ"ד
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקא מ"ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
כשהדם מתעלה מעלה הוא כל כל העולם איתו יש צדיקים גדולים שהם מעלים את כל הפרטים מתוך התחברות לשורשם על ידי המחשבה האלוקית.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
צריך לתקן אפילו את המידות הטובות ולהעלות אותם ליותר טובות וזוהי עבודתם של הצדיקים.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות הקודש ג פסקה ל עמוד רנ"ג
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 

אורות

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

טהרת הגוף

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

הספרות הישראלית

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
הספרות הישראלית
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות, אורות התחיה, פסקא ל"ז.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
קנאת סופרים
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא ל"ט
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות התחיה פסקא מ'
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות התחיה מ"א
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות התחיה פסקא מ"ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ג חלק א'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקאות מ"ח ומ"ט.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ג.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ד חלק א'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ד.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ה חלק ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ו חלק א

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ו חלק ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ז.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
שיעור שני על אותה הפסקא.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ח.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא מ"ט.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ'
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"א
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות,אורות התחיה, פסקא נ"א.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ג.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ד שיעור ראשון.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות,אורות התחיה, פסקא נ"ד שיעור שלישי.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ד שיעור שני
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ו
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות,אורות התחיה, פסקא נ"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אורות, אורות התחיה, פסקא נ"ט - לימוד הנסתר

דעת תבונות

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

שיעור ראשון בסדרה - הועבר בישיבת בית אורות

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף לה, שיעור חמישי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף לו חלק א, שיעור שישי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף לו - חלק ב וכן סעיפים לז - לט. שיעור שביעי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

סעיף מ חלק א, שיעור שמיני בסדרה

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף מ חלק ב, שיעור תשיעי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף מב, שיעור עשירי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף מח חלק ב. שיעור מספר 12 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיף צו, שיעור מספר 19 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

סעיפים א - ט, שיעור שני בסדרה

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

סעיפים י - יט, שיעור שלישי בסדרה

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים כ - לד, שיעור רביעי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים מו - מח, שיעור מספר 11 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים נו - סה, שיעור מספר 13 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים סו - עה, שיעור מספר 14 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים עו - עט, שיעור מספר 15 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים פ - פז, שיעור מספר 16 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים פח - צה, שיעור מספר 17 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים צו - קיב, שיעור מספר 18 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים קטז - קיח, שיעור מספר 21 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סעיפים קיד - קטו, שיעור מספר 20 בסדרה

תפארת ישראל

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
הקדמה לתפארת ישראל - שיעור ראשון בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק א - שיעור שני בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ג' - שיעור שלישי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ד - שיעור רביעי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ה' - שיעור חמישי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ו' - שיעור שישי בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ז' - שיעור שביעי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ח' - שיעור שמיני בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ט' - שיעור תשיעי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ט"ו - שיעור מספר 14 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

פרק ט"ז חלק א' - שיעור מספר 15 בסדרה.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ט"ז חלק ב - שיעור מספר 16 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק י' - שיעור עשירי בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק י"א - שיעור מספר 11 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק י"ב - שיעור מספר 12 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק י"ג - שיעור מספר 13 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק י"ז - שיעור מספר 17 בסדרה
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

פרק י"ח - שיעור מספר 18 בסדרה.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

פרק כ' חלק א' - שיעור מספר 19 בסדרה.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

פרק כ' חלק ב' - שיעור מספר 20 בסדרה.

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק כ"א - שיעור מספר 21 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק כ"ב - שיעור מספר 22 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק כ"ו - שיעור מספר 23 בסדרה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק מ"ו חלק א - המשך הסדרה משנה שעברה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

תפארת ישראל - פרק מ" חלק ב

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל - פרק מ"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל - פרק מ"ח
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל פרק מ"ח חלק ב'
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל פרק מ"ט
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל פרק נ'
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל פרק נ"א
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
תפארת ישראל - פרק נ"ב
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

תפארת ישראל - פרק נ"ג

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
מדוע עולם הבא לא מוזכר בתורה.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ס"א
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ס"ב חלק א'
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
פרק ס"ב חלק ב'.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

פרק ס"ג

אגדות חז"ל

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש

אגדות חז"ל, "ריח בגדיו".

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אבא חלקיה וירידת הגשמים
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
אפב כי לא יהיה בך אביון
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
התשובה היא התקדמות אישית ולא נוסחא ציבורית כללית לכולם.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
שאלות על המדרש של חוני המעגל.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
חנן הנחבא מתוך שהיה צנוע יכול היה לראות את כמיהתם של ישראל לאביהם שבשמים.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
מותר לשנות מפני השלום - שיעור באגדות חז"ל
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סיפור על תלמיד חכם שלא ידעו חכמים האם להתיר את נידויו.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סיפורי גשמים
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
מסיפורו של נקדימון אנו לומדים שישראל אינה נשלטים על ידי הטבע אלא ישראל שולטים בטבע וממלאים את תפקידם.
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
לימוד סביב סוגיית פדיון שבויים
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
השקידה במצוות היא הסיבה להפסקת הבצורת

כוזרי - מאמר א'

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
כוזרי מאמר א' היהודי, יד אלול התשס"ו
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
היחס למסורת בכוזרי, יא חשון התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סע' צו חטא העגל, טז כסלו התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
כח המסורת חלק א, ד' חשון התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
מנין שנות העולם, השפה, מספר וימות השבוע כמחזק עובדת תחילת העולם מנקודה אחת סע' מג עד נט, ו' תשרי התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סוף מאמר א, יד טבת התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סע' צח, כג כסלו התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
סע' ק, ז' טבת התשס"ז

תיקון המידות של הרב קוק

פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
בטחון בה' חלק א', ט' חשון התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
בטחון ב' - חלק ב', טז' חשון התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
כעס, כג' חשון התשס"ז
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
 
פתח בחלון נוכחי פתח בחלון חדש
מידות דומות הדמות, טז' חשון התשס"ז
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry